Zobu higiēnisti


Irina Donskaja
Sertificēta zobu higiēniste

Irina Donskaja 1996. gadā absolvē Latvijas Medicīnas akadēmiju un pēc studiju beigām kļūst par lektori Zobu higiēnistu akadēmiskajā skolā.
2012. gadā iegūst "SOLO PROPHYLAXE" sertifikātu.
Irina Donskaja ir Latvijas Zobu higiēnistu asociācijas locekle un sertifikācijas un resertifikācijas komisijas biedre.
Higiēniste pastāvīgi turpina pilnveidot savas iemaņas un zināšanas, kā arī interesējas par jaunākajām metodēm zobu higiēnas jomā.
"Medical Group DENS" klīnikā strādā kopš 1999. gada.

Ilze Jankovska
Sertificēta zobu higiēniste

1996. gadā absolvē Rīgas 1. Medicīnas skolu un iegūst zobārstniecības māsas specialitāti.
2003. gadā viņa pabeidz studijas Rīgas Stradiņa universitātes Zobu higiēnistu skolā un kļūst par zobu higiēnisti.
2012. gadā iegūst "SOLO PROPHYLAXE" sertifikātu.
Higiēniste zināšanas turpina papildināt Latvijas Zobu higiēnistu asociācijas pēcdiploma apmācības kursos.
"Medical Group DENS" klīnikā strādā kopš 1996. gada.

Ineta Novikova
Sertificēta zobu higiēniste

2006.gadā absolvē Latvijas Universitāti. No 2012.-2014. gadam studē Rīgas Stradiņa universitātē, kur iegūst zobu higiēnista profesionālo kvalifikāciju, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu.
2014.gadā iegūst "SOLO PROPHYLAXE" sertifikātu.
Papildus apmeklējusi Zobu higiēnistu asociācijas, kā arī Rīgas Stradiņa Universitātes organizētās konferences un seminārus savas kvalifikācijas celšanai.
"Medical Group DENS" klīnikā strādā kopš 2014. gada.


0
 .