Ķirurgi


Gunārs Lauskis
Mutes, sejas un žokļu ķirurgs

Gunārs Lauskis 1989. gadā absolvē Rīgas Medicīnas institūta Medicīnas fakultāti. Vēlāk viņš mācības turpina Stomatoloģijas fakultātē, kuru ir absolvējis 1997. gadā.
Kopš 2000. gada G.Lauskis ir sertificēts zobārsts.
Speciālists ir apguvis rezidentūru mutes, sejas un žokļu ķirurģijā un kopš 1999. gada viņš ir sertificēts mutes, sejas un žokļu ķirurgs.
Kopš 1999. gada Gunārs ir RSU Stomatoloģijas fakultātes Mutes, sejas un žokļu katedras pasniedzējs un Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas starptautiskās asociācijas biedrs.
Ir stažējies Lielbritānijā, Francijā un savas zināšanas turpina papildināt kvalifikācijas celšanas kursos gan Latvijā, gan ārvalstīs.
"Medical Group DENS" klīnikā strādā par mutes, sejas un žokļu ķirurgu.


0
 .