Administrācija


Vineta Griķe
Administratore

2007. gadā pabeigusi studijas Latvijas Universitātes kvalitātes un vadības fakultātē un iegūst bakalaura grādu kvalitātes un vadības sistēmā. Pabeigusi grāmatvežu kursus. Klīnikā "Medical Group DENS" strādā kopš 1999.gada.

Līga Diura
Administratore

2001. gadā beigusi Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolu, iegūstot bakalaura grādu pedagoģijā. 2012. gadā absolvējusi BA "Turība" un ieguvusi maģistra grādu sabiedrisko attiecību vadībā. Klīnikā "Medical Group DENS" strādā kopš 2016. gada.

Vija Feldmane
Grāmatvede

1985. gadā absolvē Latvijas Universitātes Ekononomikas fakultāti. Vija ieguvusi profesionālo maģistra grādu, kā arī piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Kopš 1995. gada Vija Feldmane ir grāmatvede zobārstniecības klīnikā "Medical Group DENS".


Raimonds Bērziņš
Klīnikas līdzdibinātājs

No 1993.gada "Medical Group DENS" klīnikas dibinātājs, saimnieciskās darbības vadītājs. Nodrošina klīnikas ārstniecisko iekārtu funkcionēšanu un inovāciju. Plāno un vada saimniecisko darbu un vides labiekārtošanu.
0
 .